Go | Help
Tips for searching
1. Enter ISBN, title or author.
2. Ensure your spelling is correct.
3. Only enter author's surname.
4. Results ordered by pub date.
Oxford University Press Southern Africa
Oxford University Press Southern Africa
Oxford bilingual school dictionary wins coveted ATKV Veertjie

The Oxford Afrikaans-Engels English-Afrikaans Skoolwoordeboek School Dictionary was announced the winner of the prestigious ATKV Word Wise award at a glittering function held at Nooitgedacht Wine Estate in Stellenbosch on Friday evening, 29 August 2008. This award forms part of the ‘Woordveertjies’ and is considered one of the most prestigious book prizes in South Africa.

The South African panel of judges represented some of the most respected academics and educationalists active in the field of lexicography today. Lieze Kotze, Managing Director of Oxford University Press says "It is high praise indeed that the work of the dedicated and talented team of developers has been recognised in this way. Oxford the world over is known for its trusted and well-respected dictionaries and developing local dictionaries in South Africa is no exception. We are happy to be following and building upon the Oxford tradition of excellence.”

The ATKV Word Wise award is one of only two awards that are presented to dictionaries in South Africa. Any dictionary, reference work – including encyclopaedias – or language guide that has Afrikaans as one of the featured languages may be entered. The Oxford Afrikaans-Engels English-Afrikaans Skoolwoordeboek School Dictionary managed to secure the award amidst strong competition from adult dictionaries and reference works.

Dr Marietjie du Plessis, a language practitioner at the ATKV Language Service, described the intention of the Word Wise award as being to give credit to hard-working editors and compilers. “We want to make everyone, from professors to learners, more aware of dictionaries and language guides. Naturally we also hope that sales figures of the dictionaries will go up so that publishers will be more willing to publish dictionaries.”

The Oxford Afrikaans-Engels English-Afrikaans Skoolwoordeboek School Dictionary has received accolades from users for the way in which it enables learners to write and speak effectively and competently in their additional language. Its ease of use, the way it reflects current usage and concerns, and its relevance for learners of Afrikaans and English alike, empower learners to communicate fluently in both languages and avoid common mistakes.

Editorial contact:
Megan Hall
Publishing Manager: Dictionaries
megan.hall@oup.com
Tel +27 (0)21 596 2300
Fax +27 (0)21 596 1234
www.oxford.co.za

Sales and Marketing contact:
Amanda van der Merwe
Campaign and Marketing Manager: Schools
Amanda.vanderMerwe@oup.com
Tel +27 (0)21 596 2300
Fax +27 (0)21 596 1234
www.oxford.co.za

Oxford tweetalige skoolwoordeboek wen ’n gesogte ATKV-Veertjie

Die Oxford Afrikaans-Engels English-Afrikaans Skoolwoordeboek School Dictionary is as die wenner van die prestigeryke ATKV-Woordwystoekenning aangewys tydens ’n glansgeleentheid wat op Vrydagaand, 29 Augustus 2008, by die Nooitgedacht Wynlandgoed in Stellenbosch gehou is. Hierdie toekenning is deel van die “Woordveertjies” en word as een van die mees gesogte boekpryse in Suid-Afrika beskou.

Die paneel Suid-Afrikaanse beoordelaars het bestaan uit van die mees gerespekteerde akademici en opvoedkundiges wat tans op die gebied van leksikografie werksaam is. Lieze Kotze, Besturende Direkteur van Oxford University Press, sê: “Dit is inderdaad hoë lof dat die werk van die toegewyde en talentvolle span ontwikkelaars op hierdie manier erken word. Oxford is wêreldwyd bekend vir betroubare en hoogs gerespekteerde woordeboeke en die ontwikkeling van plaaslike woordeboeke in Suid-Afrika is geen uitsondering nie. Ons is bly dat ons die Oxford tradisie van uitnemendheid kan navolg en daarop voort kan bou.”

Die ATKV-Woordwystoekenning is een van slegs twee toekennings wat gemaak word aan woordeboeke in Suid-Afrika. Enige woordeboek, naslaanwerk — insluitend ensiklopedieë — of taalgids wat Afrikaans as een van sy verteenwoordigde tale het, mag ingeskryf word. Die Oxford Afrikaans-Engels English-Afrikaans Skoolwoordeboek School Dictionary het daarin geslaag om hierdie toekenning los te slaan ten spyte van sterk kompetisie deur woordeboeke en naslaanwerke vir volwassenes.

Dr. Marietjie du Plessis, ’n taalpraktisyn van die ATKV-Taaldiens, het gesê die doel met hierdie Woordwystoekenning is om erkenning te verleen aan hardwerkende redigeerders en opstellers. “Ons wil almal, van professore tot leerders, meer bewus maak van woordeboeke en taalgidse. Natuurlik hoop ons ook dat die verkoopsyfers van woordeboeke sal styg, sodat uitgewers meer gewillig sal wees om woordeboeke uit te gee.”

Die Oxford Afrikaans-Engels English-Afrikaans Skoolwoordeboek School Dictionary is geloof vir die manier waarop dit leerders in staat stel om effektief en vaardig in hulle addisionele taal te skryf en te praat. Aangesien die woordeboek maklik is om te gebruik, dit huidige taalgebruik en tameletjies weergee en dit relevant vir beide Afrikaanse en Engelse leerders is, word leerders bemagtig om vlot in beide tale te kommunikeer en algemene foute te vermy.

Redaksionele Kontakpersoon:
Megan Hall
Uitgewersbestuurder: Woordeboeke
megan.hall@oup.com
Tel +27 (0)21 596 2300
Faks +27 (0)21 596 1234
www.oxford.co.za

Verkoops- en Bemarkingskontakpersoon:
Amanda van der Merwe
Bemarkingsbestuurder: Skole
Amanda.vanderMerwe@oup.com
Tel +27 (0)21 596 2300
Faks +27 (0)21 596 1234
www.oxford.co.za

Phillip Louw receiving the ATKV-Woordwystoekenning from Danny Titus